Cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel

Thứ tư, 23/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 2424

Hàm Hlookup là một hàm dò tìm dữ liệu ở Excel khi ta muốn lấy dữ liệu từ một bảng phụ khác theo cách dò tìm hàng ngang, Hlookup là hàm rất thông dụng thường rất cần thiết khi sữ dụng Excel trong thống kê, kế toán... sau đây chúng tôi giới thiệu đến các bạn cách sử dụng hàm Hlookup.


Cú pháp hàm HLOOKUP

=HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

Trong đó:

- lookup_value: là một giá trị dùng để tìm kiếm, lookup_value có thể là một giá trị, tham chiếu hoặc chuỗi văn bản.

- table_array: bảng chứa dữ liệu cần tìm dùng để tham chiếu đến một phạm vi hoặc một tên phạm vi:

+ Các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic.

- row_index_num: là hàng mà các bạn muốn lấy dữ liệu từ bảng phụ.

- range_lookup: là một giá trị logic, nếu là FALSE hay 0 thì hàm sẽ thực hiện dò tìm chính xác, ngược lại TRUE hay 1 hàm sẽ dò tìm tương đối.

Ví dụ minh họa:

Dò tìm tương đối:

Công thức ở Ô E4: =HLOOKUP(D4,$A$11:$E$12,2,1)

 

Dò tìm tuyệt đối:

Công thức ở cột D4: =HLOOKUP(C4,$A$11:$D$12,2,0)

 

 

 

Ngoc Hien

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   Excel, Ham Hlookup, Do Tim