Cách sử dụng hàm Count và Countif Excel

Thứ tư, 23/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 2491

Hàm Count và Countif là hai hàm thường xuyên dùng trong Excel trong quá trình làm việc với bảng số liệu thống kê, Hai hàm này sử dụng trong tất cả các Excel 2003, 2007, 2010, 2013 là như nhau, sau đây chúng tôi hướng dẫn bạn sử dụng hai hàm Count và Countif.

1) Hàm COUNT

- Cách dùng: Hàm Count() dùng để đếm số ô có chứa dữ liệu số trong excel 

- Cú phápCOUNT(value1,value2…)

Trong đó value1, value2 … là những ô cần đếm, hoặc các bạn có thể nhập các vùng cần đếm.

Ví dụ: Bên dưới là ví dụ cần đếm số lượng học sinh đã có điểm, chúng ta sử dụng hàm Count.

2) Hàm COUNTIF

- Cách dùng: Hàm COUNTIF dùng để đếm số ô có chữa dữ liệu nhưng thỏa mãn điều kiệu cho trước

- Cú phápCOUNT(range,criteria)

Trong đó:

+ range là vùng cần đếm

+  criteria là điều kiện đếm.

Ví dụ: sau đây là ví dụ sử dụng hàm Countif để đếm số lượng sinh viên có điểm lớn hơn hoặc bằng 6.

Lưu ý

- Excel dùng dấu ngoặc kép để biểu diễn chuỗi

- Khoảng trắng cũng là 1 ký tự dữ liệu nên khi các bạn dùng hàm COUNT để đếm dữ liệu thì nên lưu ý

- Khi nhập dữ liệu vào Excel thì số luôn nhảy về bên phải ô, chuỗi nhảy về phía bên trái ô

 

Xin cảm ơn và chúc các bạn thành công !

Ngoc Hien

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   excel, ham count, ham countif, dem du lieu, thu thuat excel