Cách sử dụng hàm Sum, Sumif trong Excel

Thứ tư, 23/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 2592

Hàm Sum và Sumif là 2 hàm thông dụng nếu như chúng ta sử dụng Excel, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng.

1. Hàm Sum

Cú pháp: SUM(Number1, Number2..).

Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

Chức năng: Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

Ví dụ: ở Ô G15 tính tổng cộng: =SUM(G5:G14)

2. Hàm Sumif

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range).

Các tham số:

+ Range: là dãy số mà các bạn muốn xác định.

+ Criteria: điều kiện, tiêu chuẩn các bạn muốn tính tổng (có thể là số, biểu thực hoặc chuỗi).

+ Sum_range: là các ô thực sự cần tính tổng.

Chức năng: Tính tổng các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.

Ví dụ: ở Ô G16 tính tổng của phòng ban " Kế toán": =SUMIF($E$5:$E$14,"Kế Toán",G5:G14)

 

 

 

Ngoc Hien

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   excel, ham sum, ham sumif, tinh tong excel