Cách tính quý của năm trong Excel

Thứ bảy, 19/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 30646

Trong excel không có hàm hỗ trợ để tính quí của năm. Để tính được quí của năm chúng ta có thể sử dụng một số hàm có sẵn của excel.

cách làm như sau: ta sử dụng kết hợp hàm Int() và hàm Month() để tính quí của năm

Ví dụ: Giả sử ta nhập một B1 giá trị ngày là “20/01/2015”. Sau đó dùng hàm Month()Int() để tính ra quí của ngày được truyền vào.

=INT((MONTH(A1)-1)/3)+1

Kết quả như sau:

+ 20/01/2015: trả về quí 1

+ 15/05/2015: trả về quí 2

Ngoc Hien

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   excel, tinh quy trong Excel, thu thuat excel