Sử dụng hàm UPPER, LOWER, PROPER Excel

Thứ năm, 24/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 2595

Trong khi làm việc với văn bản trong Excel đôi khi ta cần đổi chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại, để tiết kiệm thời gian Excel hỗ trợ các hàm PROPER, LOWER, UPPER theo như yêu cầu mà chúng ta không cần phải nhập lại văn bản.

1. Hàm PROPER

Đổi ký từ đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa.

- Cú pháp: PROPER(Text)

2. Hàm LOWER

Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường.

- Cú pháp: LOWER(Text)

3. Hàm UPPER

Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa.

- Cú pháp: UPPER(Text)

 

Ngoc Hien

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   excel, chu hoa, chu thuong, ham upper, ham lower, ham proper