Công thức mảng trong Excel 2007, 2010, 2013

Thứ năm, 17/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 2469

A. Làm việc với các mảng

Mảng là một nhóm ô hoặc giá trị mà Excel xem như là một đơn vị. Ví dụ, trong một dãy được cấu hình dưới dạng một mảng, Excel không còn xử lý các ô một cách riêng lẻ nữa. Thay vào đó, nó làm việc với tất cả các ô trong cùng một lúc, nghĩa là cho phép bạn làm những điều như áp dụng một công thức vào mỗi ô trong dãy chỉ với một thao tác.

 

B. Sử dụng các công thức mảng

Sau đây là một ví dụ đơn giản minh họa công thức mảng làm việc như thế nào. Trong bảng tính  các ô tính tổng điểm sau khi nhân hệ số bằng công thức Mảng

E20: =E19:G19*$C$5

F20: =F19:H19*$C$5

G20: =G19:I19*$C$5

 
 
 1. Chọn dãy ô mà bạn muốn dùng công thức mảng,  bạn chọn dãy ô E19:G19.
 
 2. Gõ công thức, và ở những nơi mà bạn thường nhập một tham chiếu đến một ô, hãy nhập vào đó tham chiếu đến dãy bao gồm những ô mà bạn muốn dùng để tính toán. Đừng  nhấn Enter sau khi nhập xong công thức.
3. Để nhập một công thức ở dạng một công thức mảng, nhấn Ctrl+Shift+Enter.
 
Nói cách khác, bạn có thể nhập một công thức vào 3 ô khác nhau chỉ với một thao tác. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm được một lượng thời gian đáng kể so với việc nhập cùng một công thức vào nhiều ô khác nhau.
 
Chú ý rằng công thức trên được đặt trong một cặp dấu ngoặc {}. Điều này cho ta biết đó một công thức mảng. (Khi bạn nhập một công thức mảng, bạn không bao giờ tự tay nhập cặp dấu này, mà Excel sẽ tự thêm nó vào, sau khi bạn nhấn Ctrl+Shift+Enter. (Nói thêm, khi bạn nhấn F2 để sửa công thức, bạn sẽ thấy cặp dấu {} tự động biến mất; và nhớ rằng, sau khi sửa công thức, bạn phải nhấn Ctrl+Shift+Enter chứ không phải nhấn Enter như bình thường.)
 
Bạn có thể chọn nhanh một mảng bằng cách kích hoạt một ô bất kỳ trong mảng đó và nhấn Ctrl+/ (dấu gạch chéo)
 
 
 

Ngọc Hiền

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   excel, mang, cong thuc mang, excel 2007, excel 2010