Tự viết hàm tách số ra khỏi chuỗi Excel 2007, 2010, 2013

Thứ bảy, 19/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 9615

Trong quá trình làm việc với Excel nhiều lúc ta cần tách một số ký tự ra khỏi chuỗi nhưng không dùng được hàm LEFT hoặc RIGHT, để làm được điều đó ta  viết hàm tách số ra khỏi chuỗi – Hàm ExtractNumber (ví dụ: N123E, 155F, U33) mà ta chỉ cần lấy số mà thôi, nếu như ta dùng hàm LEFT hay hàm RIGHT để lấy thì rất bất tiện. Ta có thể tự viết hàm tách số ra khỏi chuỗi để giải quyết vấn đề trên bằng cách dùng hàm ExtractNumber. Sau đây chúng tôi hướng dẫn các bạn làm trên Excel 2007 còn lại Excel 2010, 2013 chúng ta làm tương tự nhé!

Bây giờ chúng ta cùng viết hàm ExtractNumber 

- Bước 1: Mở Microsoft Excel lên

- Bước 2: Nhấn Alt + F11 -> mở ra cửa sổ Microsoft Visual Basic -> Insert -> Module ( lưu ý nếu Excel của bạn chưa có Visual Basic thì chúng ta cần cài  thêm Visual Basic vào nhé!)

- Bước 3: Bạn nhập đoạn code bên dưới vào cửa sổ Book1-Module1 (Code), hình minh hoại bên dưới:

1          Function ExtractNumber(rCell As Range)

2          Dim lCount As Long

3          Dim sText As String

4          Dim lNum As String

5          sText = rCell

6          For lCount = Len(sText) To 1 Step -1

7          If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then

8          lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum

9          End If

10        Next lCount

11        ExtractNumber = CLng(lNum)

12        End Function

Vậy là bạn đã có thể dùng hàm ExtractNumber để tách số ra khỏi chuỗi rồi đó.

- Bước 4: Quay lại Microsoft Excel, bạn dùng hàm ExtractNumber như hình bên dưới:

 

Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết của chúng tôi, xin chúc bạn thành công !

 

Ngoc Hien

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   excel, tach so ra khoi chuoi excel, extractnumber, thu thuat excel