Phần mềm quản lý bán hàng sỉ, lẻ cho cây xăng và nhà phân phối Xăng - Dầu - Nhớt

Chủ nhật, 12/08/2018  |  Phần mềm  |  Lượt xem: 1132

 
Phần mềm quản lý bán hàng sỉ, lẻ cho các đại lý và nhà phân phối Xăng - Dầu - Nhớt. Phần mềm quản lý mặt hàng, đơn hàng nhập/xuất, tồn kho, chuyển kho, khách hàng, doanh thu, công nợ, lãi lỗ, thu chi, mượn/ứng trước tiền hàng, chuyển tiền nội bộ, quỹ tiền mặt/ngân hàng.
 
Tính năng cao cấp trên phần mềm: quản lý được nhiều ngành hàng khác nhau, đa khotra cứu lược sử tồn kho ở một thời điểm bất kỳnhắc đơn hàng nợ quá hạn, tính lãi suất trên đơn hàng nợ - tiền nợ, tăng/giảm nợ...Ngoài ra phần mềm còn có một số báo cáo nâng cao để phân tích tình hình kinh doanh, doanh số, lợi nhuận, công nợ, lãi lỗ trên trên từng nhóm hàng, mặt hàng, khách hàng, khu vực, nhân viên.
 
Tính năng ưu việt trên màn hình nhập xuất hàng hiển thị tồn khoquy đổi đơn vịlược sử giá bán(4 giá bán gần nhất) từng mặt hàng, xem được và lấy giá bán mặt hàng theo giá lẻ  - sỉ - khuyến mãixem tổng công nợlấy dữ liệu từ phiếu đặt hàng hoặc gói hàng Combo, đặc biệt cho phép tạo đơn hàng nhập/xuất bằng cách sao chép (copy) từ đơn hàng cũ ứng với từng khách hàng cụ thể giúp người quản lý có thể xuất hàng cho các khách hàng một cách dễ dàng nhanh chóng.
 
Phần mềm quản lý được cùng lúc nhiều cửa hàng, kho hàng, nhà phân phối riêng rẻ trên cùng một phần mềm. Sử dụng mô hình quản lý Online hoặc Offline. Phần mềm chạy được trên HĐH Window7/8/10 cho PC/Laptop.
 
1. NGHIỆP VỤ CHÍNH
 
Nhập hàng ghi nhận thông tin gồm: ngày nhập hàng, đối tác, mặt hàng, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thành tiền, thanh toán. Cho phép sao chép (copy) đơn hàng đã nhập trước đó (giảm thời gian tạo lập đơn nhập hàng)
 
Đơn Đặt hàng ghi nhận và quản lý các thông tin đơn đặt hàng trước: ngày tháng, khách hàng,  mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, chiết khấu...
 
+ cho phép tạo lập trước Gói hàng Combo, đơn hàng xuất mẫu
 
Xuất hàng ghi nhận thông tin gồm: xuất hàng sỉ hoặc lẻ, ngày tháng, thông tin khách hàng, mặt hàng, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thành tiền, thanh toán, công nợ. Cho phép sao chép (copy) đơn hàng đã nhập trước đó hoặc lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng (giảm thời gian tạo lập đơn nhập hàng)
 
Đổi hàngtrả hàngmượn/ứng trước tiền hàng từ nhà cung cấp và khách hàng sỉ/lẻ.
 
+ Quản lý hàng hóa, số lượng nhập, số lượng bán, số lượng còn lại trong kho.
 
Chi trả tiền hàng ghi nhận thông tin gồm: Ngày tháng, thông tin người nhận tiền, người trả tiền, lý do trả, số tiền thanh toán, số tiền còn lại.
 
Thu tiền đơn hàng ghi nhận thông tin gồm: Ngày tháng, thông tin người nhận tiền, người trả tiền, số lượng tiền thanh toán, công nợ còn lại.
 
Chi tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng ghi nhận thông tin gồm: Ngày tháng, người nhận tiền, người chi tiền, ngân hàng, tài khoản, lý do chi, số tiền chi, nhóm chi.
 
Thu tiền mặt, nộp tiền ngân hàng ghi nhận thông tin gồm: Ngày tháng, người nộp tiền, ngân hàng, tài khoản người thu, lý do thu, số tiền thu.
 
Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo ngày tháng.
 
Tính lãi suất công nợ theo số tiền và s ngày nợ, tăng hoặc giảm nợ cho khách hàng.
 
+ Tính đơn giá nhập bình quân, đơn giá xuất bình quân, ghi nhận doanh thu, chi phí, tính lãi lỗ trong kỳ - cuối kỳ
 
+ Theo dõi quỹ tiền mặt, quỹ tiền ngân hàng trên từng tài khoản ngân hàng
 
+ Tính doanh số bán hàngtiền hàng thanh toáncông nợ ứng với từng khách hàng và nhân viên bán hàng.
 
 
2. DANH MỤC
 
Danh mục đại lý(cửa hàng): Quản lý danh mục các đại lý xăng dầu, nhớt. Ứng với mỗi đại lý sẽ có khách hàng, nhân viên, mặt hàng, kho, thu chi tiền, tồn kho, công nợ riêng. 
 
+ Danh mục nhóm, mặt hàng: ghi nhận thông tin đại lý(cửa hàng), mã nhóm hàng, tên nhóm, mặt hàng, diễn giải. (Cho phép đưa - Import dữ liệu mặt hàng, nhóm mặt hàng từ file Excel vào phần mềm)
 
+ Danh mục kho (hầm xăng): quản lý mã kho, hầm xăng, tên kho, thể tích, đại lý.
 
+ Danh mục nhân viên: ghi nhận thông tin mã nhân viên, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, vị trí, bộ phận.
 
+ Danh mục đối tác/khách hàng quản lý thông tin: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, khu vực, CMND, loại khách hàng(nhà cung cấp, khách hàng sỉ/lẻ), công nợ. (Cho phép đưa dữ liệu khách hàng từ file Excel vào phần mềm)
 
+ Danh mục ngân hàng, tài khoản
 
 
3. BÁO CÁO (Có thể lọc dữ liệu theo ngày tháng, mặt hàng, đối tác/khách hàng, đại lý)
 
+ Báo cáo hàng ngày:  Báo cáo chi tiết số lượng nhập, xuất, trị giá, doanh thu, giá bình quân nhập/xuất, tiền lãi  theo mặt hàng và ngày tháng cụ thể. 
 
+ Báo cáo đơn hàng nhập: Báo cáo chi tiết về số lượng nhập, đơn giá, trị giá, kho, đại lý được nhập hàng, ngày tháng nhập hàng. 
 
+ Báo cáo đơn hàng xuất: Báo cáo chi tiết xuất hàng theo từng khách hàng sỉ và lẻ, số lượng xuất từng mặt hàng, chiết khấu, giảm giá, tổng tiền, tổng thanh toán, công nợ, nhân viên bán hàng.
 
+ Báo cáo tồn kho tổng quát, chi tiết:  Báo cáo hàng hóa tồn kho theo số lượng từng mặt hàng tồn kho, tổng nhập, tổng xuất, trị giá, tồn đầu kỳ, tồn cuối kỳ.
 
+ Báo cáo danh sách chi tiền mặt, chi tiền ngân hàng: Tổng hợp danh sách thu tiền, người thu, lý do thu, số tiền thu, ngân hàng, tài khoản, khách hàng chi.
 
+ Báo cáo thu tiền mặt, nộp tiền ngân hàng:  Tổng hợp danh sách thu tiền, người thu, lý do thu, số tiền thu, ngân hàng, tài khoản, khách hàng đã thu.
 
+ Báo cáo công nợ khách hàng:  Thống kê báo cáo tổng quát và chi tiết trên từng hóa đơn công nợ khách hàng, công nợ cụ thể của từng khách hàng (tổng tiền nợ, số tiền thanh toán theo từng đợt, số lượng tiền còn lại).
 
+ Báo cáo công nợ nhà cung cấp:  Thống kê báo cáo tổng quát và chi tiết trên từng hóa đơn công nợ nhà cung cấp, công nợ cụ thể theo từng nhà cung cấp.
 
+ Báo cáo lãi lỗ: Tổng hợp chi phí kinh doanh, doanh thu, lãi lỗ của từng mặt hàng …..
 
+ Báo cáo lược sử giao dịch cụ thể của từng khách hàng (Sao kê) theo ngày tháng, đại lý.
 
Báo cáo thống kê doanh số tổng theo khách hàng, mặt hàng, đơn hàng
 
+ Báo cáo quỹ tiền mặt, quỹ tiền ngân hàng
 
+ Báo cáo giá bình quân nhập/xuất, doanh thu tổng quát và theo từng mặt hàng cụ thể
 
+ Trích xuất dữ liệu báo cáo ra nhiều dạng file( .pdf, word, excel, csv...)  để lưu giữ hoặc đưa sang hệ thống kế toán khác.
 
 
4. HỆ THỐNG
 
+ Quản lý tham số cấu hình hệ thống 
 
+ Thay đổi mật khẩu người quản trị 
 
+ Quản trị và phân quyền người dùng cao cấp theo từng cửa hàngchức năng phần mềm cụ thể, giúp người quản lý có thể phân công công việc cho từng nhân viên phòng ban mà dữ liệu vẫn được bảo mật - an toàn.
 
+ Reset dữ liệu về trạng thái đầu
 
+ Công cụ sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu (Database), cho phép sao lưu phục hồi dữ liệu hiện tại của phần mềm. Dữ liệu sao lưu có thể được lưu giữ định kỳ hoặc phục hồi ở máy tính khác.
 
+ Cho phép sao chép để đưa dữ liệu từ máy tính này qua máy tính khác để thao tác một cách dễ dàng.
 
5. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG + TÍCH HỢP CAO
- Phần mềm dùng được cho cả hệ thống bán hàng nhiều cây  xăng, nhà phân phối xăng dầu dùng chung với giải pháp sử dụng chung server dữ liệu ở các đại lý/nhà phân phối. (thuê server của Tín Nghệ hoặc khách hàng đã có sẵn server ) 
- Phát triển tích hợp thêm báo cáo chạy trên nền web/app cho mobile, ipad, tablet...để tiện việc theo dõi báo cáo. (chi phí thỏa tuận)
 
ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM TÍN NGHỆ
- Giao diện phần mềm được thiết kế trực quanthân thiệndễ dàng sử dụng và thao tác giống như việc ghi sổ sách hằng ngày nên không đòi hỏi người có trình độ cao và không cần tốn chí phí cho việc đào tạo.
 
- Phần mềm nhỏ gọn được cài đặt trực tiếp trên máy tính/laptop người dùng nên lúc nào cũng đảm bảo được độ ổn địnhnhanhchính xác. (không phụ thuộc đường truyền mạng)
 
- Phần mềm dùng hệ quản trị dữ liệu Sqlserver phiên bản mới, ổn định nhất của Microsoft, mặt khác người dùng tự quản lý dữ liệu từ việc sao lưu dự phòng hằng ngày đến việc tự phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu trước đó nên đảm bảo được tính an toànbảo mật cao.
 
- Phần mềm hỗ trợ tích hợp máy quét mã vạch để bán hàng và in ấn được trên tất cả các dòng máy in thông dụng hiện nay với các khổ giấy in tùy chọn 57, 80, A5, A4, A3.
 
- Phần mềm hỗ trợ trích xuất dữ liệu trên các báo cáo hoặc file đã in ấn ra các file thông dụng hiện nay như word, excel, pdf, xml...để lưu trữ làm chứng từ hoặc đưa vào phần mềm khác.
 
- Phần mềm được Tín Nghệ thiêt kế, phát triển ngay từ đầu cho thị trường Việt Nam và không phụ thuộc nhà phát triển thứ ba nên phần mềm rất nhỏ gọn, tinh tế và không đòi hỏi cấu hình máy tính/latop cao. (Cấu hình máy tính tổi thiểu: Pentium, RAM 1GB, HDD 50GB).
 
- Phần mềm được thiết kế và chạy trên nền tảng .Net Framework của Microsoft nên phần mềm chạy ổn định trên HĐH Window 7/8/10, Window server.
 
- Phần mềm được chia thành nhiều gói chức năng khác nhau để phù hợp cho nhiều đối tượng và chi phí các gói rất cạnh tranh trên thị trường. Khách hàng chỉ thanh toán một lần để sử dụng vĩnh viễn, không cần phải thuê theo tháng. (Nếu không mua theo gói thì khách hàng có thể mua tùy chọn sử dụng từng chức năng cụ thể trong phần mềm với chi phí trong bảng báo giá chi tiết)
 

Thống kê Mặt hàng, nhóm mặt hàng bán chạy nhất (cho phép lọc theo ngày tháng, nhân viên, khu vực, khách hàng)

Thống kê doanh thu bán hàng theo năm/tháng

Thống kê doanh thu bán hàng theo từng nhóm hàng, mặt hàng cụ thể

Phần mềm có thể triển khai trên một hoặc nhiều máy tính mô hình mạng LAN - WAN

Vui lòng tham khảo chi tiết phần mềm tại link chính thức của Tin Học Tín Nghệ  Phần mềm quản lý bán hàng Xăng Dầu hoặc liên hệ Hotline 0979.708.108 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp từ nhà phát triển và cung cấp chính thức.

 
Xin cảm ơn các bạn !

Minh Triệu

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   Phần mềm quản lý bán hàng Xăng Dầu Nhớt