Phần mềm quản lý Phòng Khám Nhà Thuốc Thú Y

Thứ sáu, 24/11/2017  |  Phần mềm  |  Lượt xem: 3878

 
Phần mềm quản lý dành cho: 
 
1) Quản lý cửa hàng buôn bán thuốc, phụ kiện, đồ chơi thú cưng
 
2) Quản lý cơ sở, trung tâm khám chữa bệnh thú y
 
Phần mềm có thể quản lý linh hoạt nhiều cơ sở, cửa hàng buôn bán thuốc và khám chữa bệnh thú y cùng một lúc. Chức năng chính phần mềm bao gồm:
 
 
1. QUẢN LÝ THÚ CƯNG, KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP  (Cho phép đưa dữ liệu khách hàng từ file Excel vào phần mềm)
 
a) Quản lý Thú Cưng và lược sử khám chữa bệnh
 
- Quản lý thông tin thú cưng (Mã/ID thú cưng, Tên, tuổi, giới tính, loài, giống, màu lông, chủ thú cưng, điện thoại, địa chỉ...)
 
- In tem mã vạch thú cưng để dán trên hồ sơ (2 tem 35x22,...)
 
- Theo dõi nhật ký, lược sử khám chữa bệnh của thú cưng
 
- Báo cáo các thú cưng đến ngày tái khám.
 
b) Khách hàng/ đối tác
 
- Quản lý phân nhóm khách hàng (khách sỉ, khách lẻ, khu vực).
 
- Quản lý thông tin chi tiết khách hàng (Mã khách, số thẻ, tên khách, điện thoại, địa chỉ, email, số mobile).
 
- Đối với khách hàng là cty thì có thêm danh sách người liên hệ.
 
c) Nhà cung cấp
 
- Quản lý phân nhóm nhà cung cấp (thuốc, mặt hàng, đồ chơi, thức ăn...).
 
- Quản lý thông tin chi tiết nhà cung cấp ( Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, điện thoại, địa chỉ, email, số mobile, website).
 
- Quản lý công nợ từng nhà cung cấp.
 
d) Quản lý mặt hàng, kho hàng, giá bán, in tem mã vạch
 
e) Quản lý nhân viên, bộ phận, vị trí của từng người
 
f)  Quản lý user và quyền hạn sử dụng phần mềm
 
2. QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ THUỐC XUẤT KHO THEO DỊCH VỤ  (Cho phép import thông tin bệnh nhân từ file excel)
 
 
- Cho phép tìm kiếm thú cưng, khách hàng và theo dõi nhật ký khám bệnh, đơn thuốc đã xuất một cách nhanh chóng trên màn hình lập phiếu khám bệnh.
 
- Lập phiếu khám chữa bệnh thú cưng, cho phép sao chép thông tin và đơn thuốc chữa bệnh trước đó một cách nhanh chóng. (Cho phép công nợ)
 
- Nhắc nhở thú cưng đã đến ngày tái khám
 
- Quản lý theo dõi dễ dàng danh sách các thú cưng, lược sử khám chữa bệnh, bệnh án(tiền khám bệnh, thuốc xuất, ngày khám, nhân viên khám, chuẩn đoán bệnh, triệu chứng,  công việc) ứng với từng thú cưng và từng khách hàng khác nhau.
 
- Báo cáo công nợ và lược sử/sao kê giao dịch khách hàng (khám chữa bệnh thú, mua hàng, trả tiền, ứng trước tiền, công nợ)
 
- Báo cáo doanh số dịch vụ khám chữa bệnh tổng quát theo đại lý, ngày, thú cưng, khách hàng, mặt hàng, kho, lãi lỗ.
 
- Báo cáo chi tiết thuốc/mặt hàng đã xuất theo phiếu khám ứng với từng phiếu khám bệnh, khách hàng.
 
- Báo cáo doanh thu và lợi nhuận theo tháng/năm
 
3. QUẢN LÝ BÁN HÀNG SỈ LẺ MẶT HÀNG, THUỐC, ĐỒ CHƠI, THỨC ĂN CHO KHÁCH HÀNG (Cho phép đưa - Import dữ liệu mặt hàng, nhóm mặt hàng từ file Excel vào phần mềm)
 
 
- Lập phiếu bán hoặc trả hàng cho khách hàng sỉ, lẻ, vãng lai. (Xem được tồn kho, đơn vị quy đổi, lược sử giá bán ứng với từng khách hàng ngay trên phiếu xuất hàng)
 
- Quản lý đơn hàng đã xuất: mã đơn hàng, ngày tháng, mặt hàng, số lượng, khách hàng, doanh thu, công nợ, lợi nhuận, chiếc khấu, VAT.
 
- Quản lý tồn kho,  lãi lỗ, doanh số trên từng mặt hàng, kho hàng đã xuất theo từng đại lý, ngày tháng, mặt hàng, kho hàng, khách hàng.
 
- Quản lý doanh thu, công nợ, lược sử giao dịch khách hàng (khám chữa bệnh thú cưng, mua hàng, trả tiền hàng, ứng tiền hàng)
 
- Báo cáo doanh thu, lợi nhuận ở các mặt hàng đã xuất cho phép lọc theo đại lý, nhân viên kinh doanh, khách hàng, mặt hàng, kho hàng.
 
- Quản lý, theo dõi doanh số + lợi nhuận bán hàng mỗi ngày, tháng, năm ứng với từng nhân viên và khách hàng.
 
4. QUẢN LÝ NHẬP MUA, NHẬP KHO
 
 
- Lập phiếu mua/trả hàng, thuốc (ngày mua, nhà cung cấp, mặt hàng, số lượng, kho nhập, đơn giá, chiết khấu, VAT, Công nợ).
 
- Cho phép xem giá nhập trung bình, số lượng tồn kho ứng với từng mặt hàng, kho hàng, đại lý.ngay trên phiếu nhập hàng.
 
- Quản lý trả tiền hàng công nợ, ứng tiền trước cho nhà cung cấp.
 
- Báo cáo hàng nhập mua (theo ngày, nhà cung cấp, mặt hàng, kho).
 
- Báo cáo chi tiết các đơn hàng nhập còn nợ, số tiền đã trả, lược sử trả tiền trên từng đơn hàng
 
- Báo lược sử giao dịch (mua hàng, trả hàng, trả tiền, ứng trước tiền) với nhà cung cấp
 
- Quản lý số lượng tồn kho ứng với tưng đại lý, kho hàng, mặt hàng, trị giá tồn
 
5. QUẢN LÝ THU CHI, QUỸ VÀ CÔNG NỢ
 
- Quản lý các phương thức thanh toán : tiền mặt, chuyển khoản.
 
- Cho phép định nghĩa các danh mục thu chi theo nhóm (chi chi phí văn phòng, chi mua hàng, chi nhân viên, chi điện nước...).
 
- Quản lý tình hình thu chi theo ngày, tháng, năm.
 
- Báo cáo theo dõi sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng.
 
- Báo cáo doanh số tiền thu khi bán hàng, dịch vụ.
 
- Báo cáo công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
 
6. BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP VÀ THỐNG KÊ LÃI LỖ
 
a) Bán hàng, dịch vụ thú y
 
- Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng, dịch vụ khám chữa bệnh, mặt hàng, nhóm mặt hàng ( dạng tổng hợp và chi tiết).
 
- Báo cáo tình hình lãi lỗ bán hàng, mặt hàng, nhóm hàng đã xuất.
 
- Báo cáo doanh số thực thu khi bán hàng, khám chữa bệnh và tiền khách nợ.
 
- Báo cáo tổng hợp công nợ của khách hàng theo mặt hàng, nhóm hàng, khám chữa bệnh
 
- Báo cáo tổng hợp dịch vụ khám chữa bệnh thú cưng
 
b) Mua hàng
 
- Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua theo nhà cung cấp.
 
- Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua theo từng mặt hàng, nhóm hàng.
 
- Báo cáo hàng tồn trong kho.
 
7. QUẢN LÝ HỆ THỐNG, PHÂN QUYỀN, BẢO MẬT
 
a) Phần quyền quản lý, xem báo cáo tài chính
 
- Phân quyền quản lý cho từng cửa hàng, trung tâm khác nhau ở các user
 
- Phân quyền người dùng theo từng chức năng cụ thể ứng với nghiệp vụ của  các bộ phận (bán hàng, kỹ thuật, kế toán)
 
b) Bảo mật
 
- Dễ dàng sao lưu và phục hồi số liệu theo ý muốn.
 
- Dữ liệu được bảo mật theo cơ chế bảo mật nhiều tầng, nhiều lớp của phần mềm của Tín Nghệ.
 
- Chỉ Admin mới có quyền can thiệp hệ thống dữ liệu và phân quyền sử dụng cho người dùng.
 
c) Tiện ích
 
- Phần mềm hỗ trợ tất cả các loại font chữ unicode, vni, vntime, thư pháp.
 
- Phần mềm có thể xuất trực tiếp ra excel, word, pdf, mail.
 
- In ấn liền nhiều phiếu thu, chi hoặc hóa đơn chỉ bằng một lệnh in.
 
- Lọc dữ liệu, báo cáo tự động và nhanh chóng theo nhiều tiêu chí.
 
- Từ các báo cáo tổng hợp có thể xem ngược lại các hóa đơn hay phiếu thu, chi giúp cho việc kiểm tra số liệu dễ dàng nhanh chóng.
 
8. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG + TÍCH HỢP CAO
 
- Phần mềm đã tích hợp cho phép quét mã vạch khi xuất các mặt hàng
 
- Phần mềm dùng được cho cả hệ thống các:  trung tâm khám chữa bệnh thú y, cửa hàng buôn bán thuốc thú y với giải pháp sử dụng chung server dữ liệu ở các đại lý/trung tâm. (thuê server của Tín Nghệ hoặc khách hàng đã có sẵn server ) 
 
- Phát triển tích hợp thêm báo cáo chạy trên nền web/app cho mobile, ipad, tablet...để tiện việc theo dõi báo cáo. (chi phí thỏa tuận)
 
ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM TÍN NGHỆ
- Giao diện phần mềm được thiết kế trực quanthân thiệndễ dàng sử dụng và thao tác giống như việc ghi sổ sách hằng ngày nên không đòi hỏi người có trình độ cao và không cần tốn chí phí cho việc đào tạo.
 
- Phần mềm nhỏ gọn được cài đặt trực tiếp trên máy tính/laptop người dùng nên lúc nào cũng đảm bảo được độ ổn địnhnhanhchính xác. (không phụ thuộc đường truyền mạng)
 
- Phần mềm dùng hệ quản trị dữ liệu Sqlserver phiên bản mới, ổn định nhất của Microsoft, mặt khác người dùng tự quản lý dữ liệu từ việc sao lưu dự phòng hằng ngày đến việc tự phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu trước đó nên đảm bảo được tính an toànbảo mật cao.
 
- Phần mềm hỗ trợ tích hợp máy quét mã vạch để bán hàng và in ấn được trên tất cả các dòng máy in thông dụng hiện nay với các khổ giấy in tùy chọn 57, 80, A5, A4, A3.
 
- Phần mềm hỗ trợ trích xuất dữ liệu trên các báo cáo hoặc file đã in ấn ra các file thông dụng hiện nay như word, excel, pdf, xml...để lưu trữ làm chứng từ hoặc đưa vào phần mềm khác.
 
- Phần mềm được Tín Nghệ thiêt kế, phát triển ngay từ đầu cho thị trường Việt Nam và không phụ thuộc nhà phát triển thứ ba nên phần mềm rất nhỏ gọn, tinh tế và không đòi hỏi cấu hình máy tính/latop cao. (Cấu hình máy tính tổi thiểu: Pentium, RAM 1GB, HDD 50GB).
 
- Phần mềm được thiết kế và chạy trên nền tảng .Net Framework của Microsoft nên phần mềm chỉ chạy ổn định trên HĐH Window 7/8/10, Window server
 
- Phần mềm được chia thành nhiều gói chức năng khác nhau để phù hợp cho nhiều đối tượng và chi phí các gói rất cạnh tranh trên thị trường. Khách hàng chỉ thanh toán một lần để sử dụng vĩnh viễn, không cần phải thuê theo tháng. (Nếu không mua theo gói thì khách hàng có thể mua tùy chọn sử dụng từng chức năng cụ thể trong phần mềm với chi phí trong bảng báo giá chi tiết)
 
Giao diện chính phần mềm (Version 4.0)
 
 
  • Thống kê doanh thu dịch vụ - khám chữa bệnh theo năm/tháng

    Thống kê doanh số bán hàng theo năm/tháng

    Thống kê doanh thu bán hàng theo nhóm 

 
Phần mềm có thể triển khai trên một hoặc nhiều máy tính mô hình mạng LAN - WAN
 
 
Vui lòng tham khảo chi tiết phần mềm tại link chính thức của Tin Học Tín Nghệ Phần mềm quản lý Phòng Khám Nhà Thuốc Thú Y hoặc liên hệ Hotline 0979.708.108 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp từ nhà phát triển + cung cấp.
 
Xin cảm ơn các bạn !

Minh Triệu

Từ khóa tìm kiếm:   Phần mềm quản lý Phòng Khám Nhà Thuốc Thú Y


Viết bình luận
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

CÁC BÀI TOP CHỦ ĐỂ


CÁC BÀI HAY GẦN ĐÂY


CÁC TIN ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN CÔNG NGHỆ
BÀI VIẾT MỚI
BÀI XEM NHIỀU
BÀI CỦ MÀ HAY
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
Thông tin

Bản quyền © 2015-2021 Tayninhit.info. Giữ toàn quyền. Khi sao chép, sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc Tayninhit.info thì ghi rõ nguồn phát hành là Tayninhit.info.

Thiết kế và Phát triển bởi Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ

Quản trị nội dung Đào Minh Triệu - Liên hệ đặt quảng cáo Ms. Hiền 0979.825.837

Điện thoại: 0979 708 108 - Email: tinhoctinnghe@gmail.com

Địa chỉ: 115 đường 78A4 Nguyễn Chí Thanh, Kp. Long Kim, P. Long Thành Trung, Tx. Hòa Thành, Tây Ninh

Facebook Tây Ninh IT   Google plus Tây Ninh IT   twitter Tây Ninh IT   Giải pháp phần mềm quản lý Xăng dầu, Phòng khám, khai thác đất đá   RSS Tây Ninh IT