Phần mềm quản lý Nhà Thuốc, Phòng Khám, Phòng Răng, Trung tâm y tế

Thứ sáu, 07/09/2018  |  Phần mềm  |  Lượt xem: 4986

 
Phần mềm bao gồm 2 phân hệ chính là quản lý Phòng Khám và Nhà Thuốc (Version mới nhất 6.3.0). 
 
Phần mềm chạy được trên HĐH Window7/8/10/11 cho PC/Laptop, tích hợp quét/in mã vạch mặt hàng/bệnh nhân, quét QR Code CCCD, import/export dữ liệu từ file Excel. Phần mềm quản lý dành cho: 
 
1) Phòng khám (chuyên khoa, đa khoa, gia đình), trung tâm y tế
 
2) Trung tâm, Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ
 
3) Phòng khám Nha Khoa
 
4) Phòng khám mắt, cửa hàng kính thuốc
 
5) Phòng khám Đông Y/Chuẩn trị y học cổ truyền
 
6) Trung tâm chăm sóc sức khỏe: Yoga, Spa, Thẩm mỹ viện
 
7) Nhà thuốc, cửa hàng/đại lý buôn bán thuốc sỉ lẻ
 
 
Phần mềm có thể quản lý linh hoạt Phòng khám + Nhà thuốc trên cùng một phần mềm. Nghiệp vụ và chức năng chính phần mềm bao gồm:
 
1. Quản lý DANH MỤC
 
- Quản lý danh sách khách hàngđối tácnhà cung cấpkhu vực (Cho phép đưa dữ liệu khách hàng từ file Excel vào phần mềm)
 
- Quản lý danh mục nhóm mặt hàngmặt hàng, dịch vụNgoài thông tin căn bản của mặt hàng thì phần mềm hỗ trợ nâng cao 3 giá bán (giá sỉ, giá lẻ, giá khuyến mãi), 1 giá nhập2 đơn vị tính (1 đơn vị căn bản, 1 đơn vị qui đổi thùng) (Cho phép đưa - Import dữ liệu mặt hàng, nhóm mặt hàng từ file Excel vào phần mềm)
 
In tem mã vạch mặt hàng, dịch vụ ngay trên phần mềm (khổ A4 65 tem, 2 tem 35x22, 3 tem 35x22,...)
 
- Quản lý danh mục bệnh nhân, quét QR Code trên CCCD để lấy thông tin bệnh nhân (Cho phép đưa - Import dữ liệu xe từ file Excel vào phần mềm)
 
In tem bệnh nhân để dán trên hồ sơ (2 tem 35x22,...)
 
- Quản lý danh mục kho hàng (đa kho)
 
- Quản lý danh sách nhân viên, vị tríbộ phận (nhân viên bác sỹ, bán hàng, kinh doanh, kế toán...)
 
- Quản lý danh sách ngân hàng
 
- Quản lý danh mục nhóm Thu, Chi nội bộ
 
2. Quản lý dịch vụ KHÁM CHỮA BỆNH (cho phép quét mã vạch mặt hàng, quét QR Code CCCD, import dữ liệu từ file Excel vào phần mềm)
 
 
Đặt lịch hen khám chữa bệnh trước
 
- Quản lý và tạo lập tiếp nhận bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh
 
- Quản lý và tạo lập đơn thuốc mẫu
 
- Quản lý và tạo lập đơn hàng khám chữa bệnhMàn hình tạo lập đơn hàng thông minh với các tính năng:
 
+ Cho phép tìm kiếm bệnh nhân dễ dàng (theo tên, địa chỉ, điện thoại) Hiển thị lược sử khám chữa bệnh chi tiết của bệnh nhân ngay trên màn hình lập phiếu giúp dễ dàng tra cứu
 
+ Cho phép đưa dữ liệu (Import) đơn hàng chi tiết từ Excel vào phần mềm
 
+ Cho phép lấy dữ liệu từ đơn thuốc mẫu sẵn có và copy đơn khám chữa bệnh trước đây của bệnh nhân
 
+ Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký t tên mặt hàng, mã hàng thuốc
 
+ Hiển thị và lấy giá bán ( lẻ, khuyến mãi) tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu
 
Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.
 
+ Cho phép tùy chọn nhiều mẫu inkhổ in (A5, A4) và tương thích với các máy in thông dụng trên thị trường
 
+ Cho phép tùy chọn khi in hóa đơn khám chữa bệnh (có chi phí) hoặc đơn thuốc (không có chi phí)
 
Quản lý theo dõi dễ dàng danh sách bệnh nhân, lược sử khám (tiền khám bệnh, thuốc xuất, ngày khám, bác sỹ khám, chuẩn đoán bệnh, triệu chứng, xét nghiệm,  công việc) ứng với từng bệnh nhân
 
- Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợthu chi tiền công nợ của bệnh nhân.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)
 
Xem lịch đến hạn tái khám 
 
Báo cáo thông kê doanh số dịch vụ khám chữa bệnh (ngày tháng, bệnh nhân, dịch vụ, thuốc, bác sỹ, khu vực)
 
Báo cáo thống kê doanh số và lợi nhuận chi tiết thuốc, mặt hàng, dịch vụ đã xuất cho khám chữa bệnh (ngày tháng, bệnh nhân, nhân viên, khu vực)
 
Báo cáo công nợ và lược sử/sao kê giao dịch khách hàng (chi tiết giao dịch khám bệnh, mua hàng, trả tiền, ứng trước tiền, công nợ)
 
3. Quản lý tích hợp KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM, CẬN LÂM SÀN (CLS) vào đơn khám chữa bệnh (File CLS đưa vào dạng: word, Excel, Pdf, hình ảnh...)
 
 
- Cho phép bổ sung lưu trữ nhiều file kết quả xét nghiệm, CLS: hình ảnhWordexcelpdf... của từng nhóm vào từng lần khám chữa bệnh khác nhau của bện nhân.
 
- Quản lý lược sử file kết quả, hình ảnh CLS của từng bệnh nhân ứng với từng lần khám chữa bệnh khác nhau
 
- Cho phép người dùng tự biên soạn file mẫu CLS để tích hợp vào phần mềm (File word, excel, image)
 
4. Quản lý các hóa đơn, chứng từ XUẤT - BÁN HÀNG (cho phép quét mã vạch mặt hàng, import dữ liệu từ file Excel vào phần mềm)
 
 
- Quản lý và tạo lập gói hàng Combo (Dùng cho khuyến mãi, giảm giá, bán hàng theo gói...) 
 
- Quản lý và tạo lập đơn đặt hàng trước từ khách hàng (Dùng cho chuẩn bị hàng từ trước, đặt nhà cung cấp hoặc đặt sản xuất)
 
- Quản lý và tạo lập đơn xuất bán hàng bán sỉ/lẻ. Màn hình tạo lập đơn xuất - bán hàng thông mình với các tính năng:
 
+ Cho phép đưa dữ liệu (Import) đơn hàng chi tiết từ Excel vào phần mềm
 
+ Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký t tên mặt hàng, mã hàng
 
+ Cho phép quét mã vạch bán hàng thuốc, thức ăn, đồ chơi và các mặt hàng (Mặt hàng đã có mã vạch)
 
+ Hiển thị và lấy giá bán (giá sỉ, lẻ, khuyến mãi), % chiết khấu tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu
 
+ Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàngcombo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ
 
Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, lược sử giá bán từng mặt hàng cụ thể ứng với khách hàng cũ, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.
 
+ Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng.
 
+  Hiển thị công nợ tổng của khách hàng, đồng thời cho phép khách hàng trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.
 
+  Cho phép tùy chọn nhiều mẫu inkhổ in (57, 80, A5, A4, A3) và tương thích với các máy in thông dụng trên thị trường
 
- Quản lý và tạo lập đơn trả hàng từ khách hàng (Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ)
 
Quản lý đơn hàng tổng theo ngày tháng, khu vực, khách hàng, nhân viên (Dùng cho việc lấy hàng, kiểm hàng và xuất hàng đi theo tuyến, khu vực mỗi ngày)
 
- Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợhạn nợthu chi tiền công nợ của khách hàng.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)
 
Báo cáo đơn hàng xuất/trả tổng quát, chi tiết (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, khu vực, nhân viên kinh doanh)
 
Báo cáo doanh số, lợi nhuận bán hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, nhân viên, khu vực, kho hàng, nhân viên kinh doanh)
 
Báo cáo công nợ tổng quát, chi tiết trên từng khách hàng
 
Báo cáo lược sử giao dịch chi tiết (sao kê) của khách hàng (chi tiết các lần giao dịch bán hàng, trả hàng, trả tiền, ứng tiền)
 
Thống kê KPI doanh số bán hàng trên từng nhân viên, khách hàng, mặt hàng, nhóm mặt hàng, khu vực
 
- Thống kê doanh thu bán hàng theo tháng/năm, nhóm mặt hàng với dạng biểu đồ và số liệu
 
- Thống kê doanh thu bán hàng theo mặt hàng (Mặt hàng bán chạy nhất, số lượng bán được nhiều nhất)
 
- Thống kê doanh thu theo khách hàng (Doanh thu khách hàng nào cao nhất, mua nhiều mặt hàng nhất)
 
5. Quản lý các hóa đơn, chứng từ MUA - NHẬP HÀNG (cho phép quét mã vạch mặt hàng, import dữ liệu từ file Excel vào phần mềm)
 
 
- Quản lý và tạo lập phiếu đặt mua hàng trước với nhà cung cấp (cho phép đặt hàng sắp hết trong kho)
 
- Quản lý và tạo lập đơn mua - nhập hàng từ nhà cung cấp. Màn hình tạo lập đơn nhập - mua hàng thông mình với các tính năng:
 
+ Cho phép đưa dữ liệu (Import) đơn hàng chi tiết từ Excel vào phần mềm
 
+ Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký t tên mặt hàng, mã hàng
 
+ Hiển thị và lấy giá nhậpgiá trung bình nhập tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu
 
+ Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, hoặc copy từ đơn hàng cũ
 
Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.
 
+ Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng
 
+  Hiển thị công nợ tổng của nhà cung cấp, đồng thời cho phép  trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.
 
- Quản lý và tạo lập đơn trả hàng cho nhà cung cấp (cho phép lấy dữ liệu đặt hàng)
 
Báo cáo đơn nhập/trả hàng tổng quát và chi tiết trên từng mặt hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, kho)
 
Báo cáo công nợ tổng và lược sử giao dịch với nhà cung cấp (chi tiết các lần giao dịch mua hàng, trả hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền hàng)
 
Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợ, chi trả tiền công nợ nhà cung cấp
 
6. Quản lý KHO HÀNG (cho phép quét mã vạch mặt hàng, import dữ liệu tồn đầu từ file Excel vào phần mềm)
 
 
Quản lý và khởi tạo hàng tồn đầu trực tiếp hoặc đưa từ file Excel vào phần mềm
 
- Quản lý hàng xuất hàng khác (quá hạn, hư hại, mất mát...), chuyển kho
 
Báo cáo tồn kho tổng quát, chi tiết (cho phép lọc theo ngày tháng, kho, số tồn min/max)
 
Bảng kê chi tiết nhập, xuất hàng (cho phép lọc theo ngày tháng, kho)
 
Lập phiếu đặt hàng trước cho các mặt hàng sắp hết hàng.
 
7. Quản lý THU/CHI TIỀN nội bộ
 
- Quản lý các chứng từ thu, chi tiền nội bộ (theo nhóm)
 
- Quản lý chuyển tiền nội bộ (từ quỹ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng và ngược lại)
 
8. Báo cáo TÀI CHÍNH
 
Báo cáo "Thu + Chi tiền" tổng hợp theo thời gian trên một báo cáo
 
Báo cáo thu tiền tổng hợp (Thu tiền bán hàng, tiền dịch vụ khám chữa bệnh, tiền thu công nợ, ứng tiền trước từ khách hàng, thu theo nhóm)
 
Báo cáo chi tiền tổng hợp (Chi tiền mua hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền trước cho nhà cung cấp, chi theo nhóm)
 
Báo cáo sổ quỹ tiền (gồm tiền mặt, ngân hàng)
 
9. Quản lý NGƯỜI DÙNG
 
Thay đổi mật khẩu người quản trị
 
- Quản lý và tạo đại lý/cửa hàng
 
- Quản lý, tạo người dùng (user) phần mềm
 
Quản trị và phân quyền người dùng cao cấp theo từng chức năng phần mềm cụ thể, giúp người quản lý có thể phân công công việc cho từng nhân viên phòng ban mà dữ liệu vẫn được bảo mật - an toàn.
 
- Quản lý Giám sát và theo dõi hoạt động người dùng thêmxóasửa chứng từ trong phần mềm. Giúp quản lý/chủ doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các số liệu và chứng từ phát sinh trong phần mềm.
 
- Ghi nhận lịch sử hoạt động của các tài khoản (user), tên máy tính và thao tác cụ thể (thêm, xóa, sửa) trên phần mềm
 
10. Quản lý HỆ THỐNG
 
Năm tài chính
 
Mẫu inkhổ in bán hàng/dịch vụ (tùy chọn nhiều khổ in 5780A5A4A3)
 
Thời gian cho phép xóa sửa dữ liệu
 
- Cho hoặc không cho phép xuất hàng khi không có hàng tồn kho
 
Quản trị dữ liệu phần mềm: sao lưu dữ liệu tự động, phục hồi dữ liệu
 
Quản trị máy tính (PC/Latop) kết nối và sử dụn phần mềm
 
11. Khả năng MỞ RỘNG + TÍCH HỢP CAO
 
- Phần mềm dùng được cho cả hệ thống nhiều Phòng Khám, Nhà thuốc dùng chung với giải pháp sử dụng chung server dữ liệu. (thuê server của Tín Nghệ hoặc khách hàng đã có sẵn server )
 
- Phát triển tích hợp thêm báo cáo chạy trên nền web/app cho mobile, ipad, tablet...để tiện việc theo dõi báo cáo (Chi phí thỏa tuận)
 
- Phát triển thêm tính năng mới hoặc cập nhật bổ sung thêm tính năng cũ theo nhu cầu cụ thể từng khách hàng (Chi phí thóa thuận)
 
Giao diện màn hình chính (Ver 6.3)
 
 
Danh sách bệnh nhân và lược sử khám, chữa bệnh. Cho phép tìm kiếm bệnh nhân theo: Họ tênmã bệnh nhânCCCDĐiện thoạiĐịa chỉ
 
 
Thông tin bệnh nhân cụ thể, cho phép quét mã QR Code trên CCCD để lấy thông tin tự động (Họ tên, năm sinh, giới tính, Địa chỉ, số CCCD)
 
 
Tem in thông tin bệnh nhân (2 Tem 35x22,...)
 
 
Danh sách đơn hàng khám điều trị bệnh, cho phép tìm kiếm theo: mã đơn hàng, Họ tên/CCCD/ĐT, ngày thángbệnh nhânbác sỹ . Chức năng in ấn hàng loạt hóa đơn/đơn thuốc
 
 
Màn hình lập đơn hàng, khám điều trị bệnh thông minh cho phép: tìm kiếm bệnh nhân dễ dàng (Họ tên, Mã, CCCD, ĐT)xem lược sử khám bệnhđơn thuốctìm kiếm/xuất thuốc dễ dàng. Ngoài ra với tính năng thông mình còn cho phép thao tác lấy đơn thuốc mẫucopy bệnh/đơn thuốc cũtheo dõi tồn kho khi xuất.
 

Hóa đơn khám, điều trị bệnh (Khổ A5, A4)

Đơn thuốc bệnh nhân (khổ A5, A4)

Màn hình quản lý đơn hàng đã bán sỉ, lẻ cho phép lọc theo Mã ĐH, ngày tháng, Khách hàng, Khu vực, nhân viên. Ngoài ra còn cho phép xem đơn  tổng xuất hàng của các đơn hàng con và còn có chức năng in hàng loạt

Màn hình xuất bán hàng hàng cho phép xuất hàng nhanh chóng với tính năng: tìm kiếm mặt hàng dễ dàngquy đổi đơn vị tính, hiển thị tồn kholược sử giá bán sỉ/lẻ từng mặt hàng
 

Đơn hàng bán hàng cho phép chọn nhiều khổ in 80, A5, A4, in kim

Quản lý và giám sát nhật ký hoạt động người dùng (Thêm, Xóa, Sửa dữ liệu)

Thống kê doanh thu khám, điều trị bệnh theo năm/tháng
 
 
Thống kê doanh thu bán hàng theo nhóm hàng dịch vụ, năm/tháng
 
 
 
Vui lòng tham khảo chi tiết phần mềm tại link chính thức Phần mềm quản lý Phòng Khám, Nhà Thuốc hoặc liên hệ Hotline 0979.708.108 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp từ nhà phát triển và cung cấp chính thức.
 
Xin cảm ơn các bạn !

Minh Triệu

Từ khóa tìm kiếm:   phan mem phong kham, nha thuoc


Viết bình luận
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

CÁC BÀI TOP CHỦ ĐỂ


CÁC BÀI HAY GẦN ĐÂY


CÁC TIN ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN CÔNG NGHỆ
BÀI VIẾT MỚI
BÀI XEM NHIỀU
BÀI CỦ MÀ HAY
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
Thông tin

Bản quyền © 2015-2021 Tayninhit.info. Giữ toàn quyền. Khi sao chép, sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc Tayninhit.info thì ghi rõ nguồn phát hành là Tayninhit.info.

Thiết kế và Phát triển bởi Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ

Quản trị nội dung Đào Minh Triệu - Liên hệ đặt quảng cáo Ms. Hiền 0979.825.837

Điện thoại: 0979 708 108 - Email: tinhoctinnghe@gmail.com

Địa chỉ: 115 đường 78A4 Nguyễn Chí Thanh, Kp. Long Kim, P. Long Thành Trung, Tx. Hòa Thành, Tây Ninh

Facebook Tây Ninh IT   Google plus Tây Ninh IT   twitter Tây Ninh IT   Giải pháp phần mềm quản lý Xăng dầu, Phòng khám, khai thác đất đá   RSS Tây Ninh IT