Phần mềm quản lý Nhà Thuốc, Phòng Khám, Phòng Răng, Trung tâm y tế

Thứ sáu, 07/09/2018  |  Phần mềm  |  Lượt xem: 994

 
 • Phần mềm bao gồm 2 phân hệ chính là quản lý Phòng Khám và Nhà ThuốcPhần mềm quản lý dành cho: 
   
  1) Phòng khám, trung tâm y tế
   
  2) Phòng khám Nha Khoa
   
  3) Trung tâm chăm sóc sức khỏe: Yoga, Spa, Thẩm mỹ viện
   
  4) Nhà thuốc, cửa hàng/đại lý buôn bán thuốc sỉ lẻ
   
  Phần mềm có thể quản lý linh hoạt nhiều phòng khám, nhà thuốc cùng một lúc. Chức năng chính phần mềm bao gồm:
   
  1. Quản lý DANH MỤC
   
  - Quản lý danh sách khách hàngđối tácnhà cung cấpkhu vực (Cho phép đưa dữ liệu khách hàng từ file Excel vào phần mềm)
   
  - Quản lý danh mục nhóm mặt hàngmặt hàng, dịch vụNgoài thông tin căn bản của mặt hàng thì phần mềm hỗ trợ nâng cao 3 giá bán (giá sỉ, giá lẻ, giá khuyến mãi), 1 giá nhập2 đơn vị tính (1 đơn vị căn bản, 1 đơn vị qui đổi thùng) (Cho phép đưa - Import dữ liệu mặt hàng, nhóm mặt hàng từ file Excel vào phần mềm)
   
  - Quản lý danh mục bệnh nhân (Cho phép đưa - Import dữ liệu xe từ file Excel vào phần mềm)
   
  - Quản lý danh mục kho hàng (đa kho)
   
  - Quản lý danh sách nhân viên, vị tríbộ phận (nhân viên bác sỹ, bán hàng, kinh doanh, kế toán...)
   
  - Quản lý danh sách ngân hàng
   
  - Quản lý danh mục nhóm Thu, Chi nội bộ
   
  2. Quản lý dịch vụ KHÁM CHỮA BỆNH (cho phép quét mã vạch khi xuất hàng)
   
  Đặt lịch hen khám chữa bệnhtrước
   
  - Quản lý và tạo lập đơn thuốc mẫu
   
  - Quản lý và tạo lập đơn hàng khám chữa bệnhMàn hình tạo lập đơn hàng thông minh với các tính năng:
   
  + Cho phép tìm kiếm bệnh nhân dễ dàng (theo tên, địa chỉ, điện thoại) Hiển thị lược sử khám chữa bệnh chi tiết của bệnh nhân ngay trên màn hình lập phiếu giúp dễ dàng tra cứu
   
  + Cho phép lấy dữ liệu từ đơn thuốc mẫu sẵn có và copy đơn khám chữa bệnh trước đây của bệnh nhân
   
  + Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký t tên mặt hàng, mã hàng thuốc
   
  + Hiển thị và lấy giá bán ( lẻ, khuyến mãi) tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu
   
  Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.
   
  + Cho phép tùy chọn nhiều mẫu inkhổ in (A5, A4) và tương thích với các máy in thông dụng trên thị trường
   
  + Cho phép tùy chọn khi in hóa đơn khám chữa bệnh (có chi phí) hoặc đơn thuốc (không có chi phí)
   
  - Quản lý theo dõi dễ dàng danh sách bệnh nhân, lược sử khám (tiền khám bệnh, thuốc xuất, ngày khám, bác sỹ khám, chuẩn đoán bệnh, triệu chứng, xét nghiệm,  công việc) ứng với từng bệnh nhân
   
  - Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợthu chi tiền công nợ của bệnh nhân.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)
   
  Xem lịch đến hạn tái khám 
   
  Báo cáo thông kê doanh số dịch vụ khám chữa bệnh (ngày tháng, bệnh nhân, dịch vụ, thuốc, bác sỹ, khu vực)
   
  Báo cáo thống kê doanh số và lợi nhuận chi tiết thuốc, mặt hàng, dịch vụ đã xuất cho khám chữa bệnh (ngày tháng, bệnh nhân, nhân viên, khu vực)
   
  Báo cáo công nợ và lược sử/sao kê giao dịch khách hàng (chi tiết giao dịch khám bệnh, mua hàng, trả tiền, ứng trước tiền, công nợ)
   
  3. Quản lý tích hợp KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀN (CLS) vào đơn khám chữa bệnh (từ version 4.0 trở lên)
   
  - Cho phép bổ sung nhiều hình ảnh, file kết quả CLS của từng nhóm vào từng lần khám chữa bệnh khác nhau của bện nhân.
   
  - Quản lý lược sử file kết quả, hình ảnh CLS của từng bệnh nhân ứng với từng lần khám chữa bệnh khác nhau
   
  - Cho phép người dùng tự biên soạn file mẫu CLS để tích hợp vào phần mềm (File mẫu có đuôi .doc, .docx, .rtf)
   
   
  4. Quản lý các hóa đơn, chứng từ XUẤT - BÁN HÀNG (cho phép quét mã vạch)
   
  - Quản lý và tạo lập gói hàng Combo (Dùng cho khuyến mãi, giảm giá, bán hàng theo gói...) 
   
  - Quản lý và tạo lập đơn đặt hàng trước từ khách hàng (Dùng cho chuẩn bị hàng từ trước, đặt nhà cung cấp hoặc đặt sản xuất)
   
  - Quản lý và tạo lập đơn xuất bán hàng bán sỉ/lẻ. Màn hình tạo lập đơn xuất - bán hàng thông mình với các tính năng:
   
  + Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký t tên mặt hàng, mã hàng
   
  + Cho phép quét mã vạch bán hàng thuốc, thức ăn, đồ chơi và các mặt hàng (Mặt hàng đã có mã vạch)
   
  + Hiển thị và lấy giá bán (giá sỉ, lẻ, khuyến mãi), % chiết khấu tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu
   
  + Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàngcombo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ
   
  Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, lược sử giá bán từng mặt hàng cụ thể ứng với khách hàng cũ, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.
   
  + Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng.
   
  +  Hiển thị công nợ tổng của khách hàng, đồng thời cho phép khách hàng trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.
   
  +  Cho phép tùy chọn nhiều mẫu inkhổ in (57, 80, A5, A4, A3) và tương thích với các máy in thông dụng trên thị trường
   
  - Quản lý và tạo lập đơn trả hàng từ khách hàng (Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ)
   
  Quản lý đơn hàng tổng theo ngày tháng, khu vực, khách hàng, nhân viên (Dùng cho việc lấy hàng, kiểm hàng và xuất hàng đi theo tuyến, khu vực mỗi ngày)
   
  - Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợhạn nợthu chi tiền công nợ của khách hàng.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)
   
  Báo cáo đơn hàng xuất/trả tổng quát, chi tiết (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, khu vực, nhân viên kinh doanh)
   
  Báo cáo doanh số, lợi nhuận bán hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, nhân viên, khu vực, kho hàng, nhân viên kinh doanh)
   
  Báo cáo công nợ tổng quát, chi tiết trên từng khách hàng
   
  Báo cáo lược sử giao dịch chi tiết (sao kê) của khách hàng (chi tiết các lần giao dịch bán hàng, trả hàng, trả tiền, ứng tiền)
   
  Thống kê KPI doanh số bán hàng trên từng nhân viên, khách hàng, mặt hàng, nhóm mặt hàng, khu vực
   
  - Thống kê doanh thu bán hàng theo tháng/năm, nhóm mặt hàng với dạng biểu đồ và số liệu
   
  - Thống kê doanh thu bán hàng theo mặt hàng (Mặt hàng bán chạy nhất, số lượng bán được nhiều nhất)
   
  - Thống kê doanh thu theo khách hàng (Doanh thu khách hàng nào cao nhất, mua nhiều mặt hàng nhất)
   
  5. Quản lý các hóa đơn, chứng từ MUA - NHẬP HÀNG (cho phép quét mã vạch)
   
  - Quản lý và tạo lập phiếu đặt mua hàng trước với nhà cung cấp (cho phép đặt hàng sắp hết trong kho)
   
  - Quản lý và tạo lập đơn mua - nhập hàng từ nhà cung cấp. Màn hình tạo lập đơn nhập - mua hàng thông mình với các tính năng:
   
  + Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký t tên mặt hàng, mã hàng
   
  + Hiển thị và lấy giá nhậpgiá trung bình nhập tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu
   
  + Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, hoặc copy từ đơn hàng cũ
   
  Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.
   
  + Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng
   
  +  Hiển thị công nợ tổng của nhà cung cấp, đồng thời cho phép  trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.
   
  - Quản lý và tạo lập đơn trả hàng cho nhà cung cấp (cho phép lấy dữ liệu đặt hàng)
   
  Báo cáo đơn nhập/trả hàng tổng quát và chi tiết trên từng mặt hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, kho)
   
  Báo cáo công nợ tổng và lược sử giao dịch với nhà cung cấp (chi tiết các lần giao dịch mua hàng, trả hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền hàng)
   
  Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợ, chi trả tiền công nợ nhà cung cấp
   
  6. Quản lý KHO HÀNG
   
  - Quản lý hàng xuất hàng khác (quá hạn, hư hại, mất mát...), chuyển kho
   
  Báo cáo tồn kho tổng quát, chi tiết (cho phép lọc theo ngày tháng, kho, số tồn min/max)
   
  Bảng kê chi tiết nhập, xuất hàng (cho phép lọc theo ngày tháng, kho)
   
  Lập phiếu đặt hàng trước cho các mặt hàng sắp hết hàng.
   
  7. Quản lý THU/CHI TIỀN nội bộ
   
  - Quản lý các chứng từ thu, chi tiền nội bộ (theo nhóm)
   
  - Quản lý chuyển tiền nội bộ (từ quỹ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng và ngược lại)
   
  8. Báo cáo TÀI CHÍNH
   
  Báo cáo thu tiền tổng hợp (Thu tiền bán hàng, tiền dịch vụ khám chữa bệnh, tiền thu công nợ, ứng tiền trước từ khách hàng, thu theo nhóm)
   
  Báo cáo chi tiền tổng hợp (Chi tiền mua hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền trước cho nhà cung cấp, chi theo nhóm)
   
  Báo cáo sổ quỹ tiền (gồm tiền mặt, ngân hàng)
   
  9. Quản lý NGƯỜI DÙNG
   
  Thay đổi mật khẩu người quản trị
   
  - Quản lý và tạo đại lý/cửa hàng
   
  - Quản lý, tạo người dùng (user) phần mềm
   
  Quản trị và phân quyền người dùng cao cấp theo từng chức năng phần mềm cụ thể, giúp người quản lý có thể phân công công việc cho từng nhân viên phòng ban mà dữ liệu vẫn được bảo mật - an toàn.
   
  10. Quản lý CẤU HÌNH THAM SỐ HỆ THỐNG
   
  Năm tài chính
   
  Mẫu inkhổ in bán hàng/dịch vụ (tùy chọn nhiều khổ in 5780A5A4A3)
   
  Thời gian cho phép xóa sửa dữ liệu
   
  - Cho hoặc không cho phép xuất hàng khi không có hàng tồn kho
   
  11. Khả năng MỞ RỘNG + TÍCH HỢP CAO
   
  - Phần mềm dùng được cho cả hệ thống nhiều Phòng Khám, Nhà thuốc dùng chung với giải pháp sử dụng chung server dữ liệu. (thuê server của Tín Nghệ hoặc khách hàng đã có sẵn server )
   
  - Phát triển tích hợp thêm báo cáo chạy trên nền web/app cho mobile, ipad, tablet...để tiện việc theo dõi báo cáo (Chi phí thỏa tuận)
   
  - Phát triển thêm tính năng mới hoặc cập nhật bổ sung thêm tính năng cũ theo nhu cầu cụ thể từng khách hàng (Chi phí thóa thuận)
   
  ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM TÍN NGHỆ
   
  - Phần mềm được bảo hành 3 năm
   
  - Kiến trúc phần mềm Tín Nghệ được thiết kế tối ưu để đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định và nhanh với số lượng dữ liệu giao dịch, chứng từ lớn
   
  + Số lượng mặt hàng, dịch vụ lên tới hơn 10.000 mặt hàng
   
  + Số lượng khách hàng lên tới hàng ngàn
   
  + Số lượng chứng từ giao dịch hằng ngày vài trăm chứng từ (Chứng từ đơn hàng Nhập, xuất, thu chi, dịch vụ, báo giá...)
   
  - Giao diện phần mềm được thiết kế trực quanthân thiệndễ dàng sử dụng và thao tác giống như việc ghi sổ sách hằng ngày nên không đòi hỏi người có trình độ cao và không cần tốn chí phí cho việc đào tạo.
   
  Các báo cáo thống kê phần mềm tự động chạy và tính toán ngay khi có số liệu nhập, xuất nên dễ dàng quản lý và theo dõi tức thời các số liệu. (Không cần phải chờ đến cuối ngày, cuối tháng mới biết)
   
  - Phần mềm có dung lượng nhỏ gọn được cài đặt trực tiếp trên máy tính/laptop người dùng nên lúc nào cũng đảm bảo được độ ổn địnhnhanhchính xác. (không phụ thuộc đường truyền mạng)
   
  - Phần mềm dùng hệ quản trị dữ liệu Sqlserver phiên bản mới, ổn định nhất của Microsoft, mặt khác người dùng tự quản lý dữ liệu từ việc sao lưu dự phòng hằng ngày đến việc tự phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu trước đó nên đảm bảo được tính an toànbảo mật cao.
   
  - Phần mềm hỗ trợ tích hợp máy quét mã vạch để bán hàng và in ấn được trên tất cả các dòng máy in thông dụng hiện nay với các khổ giấy in tùy chọn 57, 80, A5, A4, A3.
   
  - Phần mềm hỗ trợ trích xuất dữ liệu trên các báo cáo hoặc file đã in ấn ra các file thông dụng hiện nay như word, excel, pdf, xml...để lưu trữ làm chứng từ hoặc đưa vào phần mềm khác.
   
  - Phần mềm được Tín Nghệ thiêt kế, phát triển ngay từ đầu cho thị trường Việt Nam và không phụ thuộc nhà phát triển thứ ba nên phần mềm rất nhỏ gọn, tinh tế và không đòi hỏi cấu hình máy tính/latop cao. (Cấu hình máy tính tổi thiểu: Pentium, RAM 1GB, HDD 50GB).
   
  - Phần mềm được thiết kế và chạy trên nền tảng .Net Framework của Microsoft nên phần mềm chỉ chạy ổn định trên HĐH Window 7/8/10, Window server
   
  - Phần mềm được chia thành nhiều gói chức năng khác nhau để phù hợp cho nhiều đối tượng và chi phí các gói rất cạnh tranh trên thị trường. Khách hàng chỉ thanh toán một lần để sử dụng vĩnh viễn, không cần phải thuê theo tháng. (Nếu không mua theo gói thì khách hàng có thể mua tùy chọn sử dụng từng chức năng cụ thể trong phần mềm với chi phí trong bảng báo giá chi tiết)
   
  Phần mềm có thể nâng cấp mở rộng rất linh hoạt: Để tiết kiệm chi phí, rủi ro tối đa và đảm bảo phần mềm mang lại hiệu quả thật sự khi sử dụng thì khách hàng có thể mua gói phần mềm thấp nhất sau đó nâng cấp dần theo thời gian theo 2 cách bên dưới:
   
    + Nâng cấp chức năng hoặc lên gói phần mềm mới: Khách hàng chỉ cần trả thêm chi phí chênh lệch theo báo giá ban đầu (không cần phải mua lại phần mềm từ đầu)
   
    + Nâng cấp không giới hạn số lượng máy tính trong cùng hệ thống: Khách hàng có thể dễ dàng nâng cấp từ hệ thống phần mềm chỉ có 1 máy tính (Client) lên thành hệ thống có 1 máy chủ và nhiều máy con (Client - Server) mà dữ liệu vẫn an toàn (khi đó chỉ trả thêm chi phí bản quyền của máy con)
   
  Giao diện mành hình chính phần mềm (Version 4.1)
   
   
  Qui trình tổng quát phần mềm
   
   
  Cho phép người dùng tự biên soạn mẫu Kết quả Cận Lâm Sàng (CLS được tích hợp từ version 4.0 trở lên)
   
   
  Thống kê doanh thu khám, điều trị bệnh theo năm/tháng
   
   
  Thống kê doanh thu bán hàng theo nhóm hàng dịch vụ, năm/tháng
   
   

Vui lòng tham khảo chi tiết phần mềm tại link chính thức của Tin Học Tín Nghệ  Phần mềm quản lý Phòng Khám, Nhà Thuốc hoặc liên hệ Hotline 0979.708.108 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp từ nhà phát triển và cung cấp chính thức.

 
Xin cảm ơn các bạn !

Minh Triệu

Viết bình luận

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Từ khóa tìm kiếm:   phan mem phong kham, nha thuoc