Sao lưu và phục hồi database mysql trên Linux

Thứ bảy, 19/12/2015  |  Thủ thuật  |  Lượt xem: 3750

Sao lưu và phục hồi MySQL dùng command line thao tác trực tiếp trên máy chủ Linux(Ubuntu, Centos, Debian).

1) Sao lưu MySQL

a) Dùng Mysqldump

- Sao lưu toàn bộ Database có luôn Store Procedure
mysqldump -u root -p -a -r > /path_backup/filename_backup.sql
 
- Sao lưu chỉ 1 database, chỉ sao lưu dữ liệu và không sao lưu Store Procedure
mysqldump -u root -p db_name > /path_backup/filename_backup.sql
 
- Sao lưu chỉ 1 database, sao lưu dữ liệu và cả luôn Store Procedure
mysqldump -u root -p -r db_name > /path_backup/filename_backup.sql
 
-  Sao lưu database với cơ chế khóa tất cả các bảng và flush tất cả các log từ cache xuống file
mysqldump –u root -p --single-transaction --flush-logs -r --all-databases --delete-master-logs > /path_backup/filename_backup.sql
 
b) Dùng mysqlhotcopy
 
- Cú pháp:  mysqlhotcopy -h Hostname -u   -p  /Path_backup/
 
- Ví dụ: mysqlhotcopy -h 127.0.0.1 -u root -p root  /home/backup/
 
 
2) Phục hồi database MySQL
 
a) Trường hợp dùng mysqldump để sao lưu
 
- Cú pháp phục hồi chỉ 1 database :  
mysql -u root -p db_name < /path_backup/filename_backup.sql
 
- Cú pháp phục hồi nhiều database từ file sao lưu:  
mysql -u root -p  <  /path_backup/filename_backup.sql
 
b)Trường hợp dùng mysqlhotcopy để sao lưu
 
- Chỉ cần sao chép thư mục sao lưu vào lại thự mục chứa database của MySQL , thông thường thư mục gốc chứa data của MySQL nằm trong ở  /var/lib/mysql/{db-name} trên linux, sau đó restart lại dịch vụ mysql là xong.
 

Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết của chúng tôi, xin chúc bạn thành công !

Minh Triệu

2 Bình luận

trieu dao
Thứ ba, 23/02/2016 | 21:11 GMT+7

Bài viết ngắn gọn, nhưng vẫn còn thiếu mysql trên môi trường window.

Minh Tú
Thứ ba, 23/02/2016 | 19:38 GMT+7

Bài viết này các anh em làm bên mảng database mysql rất cần nè. Xin cảm ơn !

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   sao luu mysql, phuc hoi mysql, backup mysql, restore mysql