Mở Port cho Firewall ở window7

Thứ sáu, 18/09/2015  |  Thủ thuật  |  Lượt xem: 8764

Khi bạn sử dụng tưởng lửa (Firewall) ở window thì tường lửa sẽ chặn tất cả các thông tin liên lạc đến (all incoming) trừ khi bạn mở một cổng (Port) trong tường lửa của window để cho một địa chỉ IP cụ thể giao tiếp với máy tính của bạn.
 
Mặc dầu mở Port là sẽ có mối đe dọa an ninh (security) đến máy tính của bạn, nhưng đôi khi do nhu cầu nên bạn thực sự cần phải mở để máy tính khác có thể giao tiếp với một chương trình cụ thể ở máy tính của bạn.
 
Ví dụ, khi bạn cho phép máy tính khác Remote Desktop thì phải mở Port 3389. Đây là cái giá bảo mật bạn phải chịu và phỉa lường trước được những ảnh hưởng khi cho phép các chương trình nói chuyện với nhau.
 
1) Bước 1:
- Chọn Start→Control Panel. Click vào "System and Security", sau đó  click vào "Windows Firewall"
- Bạn thấy cửa sổ điều khiển "Windows Firewall" chính.
 
 
2) Bước 2:
- Ở bên trái cửa sổ, nhấp vào liên kết "Advanced Settings".
- Bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ "Window firewall with Advance Security on Local Computer"
 
 
3) Bước 3:
- Ở bên trái, nhấp vào "Inbound Rules". Sau đó, bên phải, dưới Actions, kích liên kết "New Rule".
- Windows Firewall cho bạn thấy "New Inbound Rule" Wizard.
 
 
4) Bước 4: 
- Chọn tùy chọn đánh dấu Port và kích Next.
- Wizard sẽ yêu cầu bạn chỉ định cổng (Port)
 
5) Bước 5: 
- Trong hộp thoại "Specific Local Ports", bạn gõ các port bạn cần mở, mỗi port cách nhau bở dấu phẩy và sau đó click "Next"
- Ví dụ: Ttrong trường hợp này, các cổng TCP mà cần phải được mở ra là 418, 419, 420, và 421.
 
 
6) Bước 6:
- Chọn "Allow the Connection"  và nhấn "Next"
- Hộp thoại "New Inbound Rule Wizard" sẽ muốn biết là có nên áp dụng các quy tắc (Rule) này nếu bạn đang kết nối với một "Domain", "Private", "Public". Cách an toàn nhất là chỉ chọn mở ở  "Private"
 
 
7) Bước 7: 
- Gõ tên (thường là tên của bất cứ chương trình cần mở). Nhấn Finish.
- Quy định (Rule)  mới của bạn xuất hiện trong danh sách Inbound Rules. Nó có hiệu lực ngay lập tức.
 
 

Minh Triệu

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   firewall, mo port firewall, window