DATEIF- Hàm đếm số ngày, tháng, năm trong Excel

Thứ sáu, 18/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 5553

Để tính khoảng cách, số ngày giữa 2 mốc thời gian ta có thể sử dụng khá nhiều hàm khác nhau để tính toán, mỗi hàm sẽ có những lựa chọn và quy ước khác nhau. Tuy nhiên để tính chính xác số ngày, số năm theo đúng lịch thì DATEIF là 1 hàm khá chuẩn để thực hiện việc này

Cú pháp hàm DATEDIF

=DATEDIF(start_date, end_date, option)

Trong đó:

 • start_date: ngày bắt đầu của khoảng tính toán
 • end_date: ngày kết thúc của khoảng tính toán
 • option: tùy chọn dùng để xác định kết quả trả về của việc tính toán. Bảng bên dưới gồm danh sách các tùy chọn

Một số chọn:

 • “d": Đếm số ngày 
 • "m": Đếm số tháng, tuy nhiên chỉ lấy phần nguyên
 • "y": Đếm số năm giữa, cũng chỉ lấy phần nguyên
 • "yd": Trả về số ngày lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
 • "ym": Trả về số tháng lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
 • "md": Trả về số ngày lẻ của tháng

Qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức tính toán về hàm đếm số ngày, số tháng, năm trong Excel 2007 2010 2013 2003. Công việc của bạn sẽ được hỗ trợ nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều khi sử dụng những hàm này để làm việc.

Ngoc Hien

Viết bình luận

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Từ khóa tìm kiếm:   ham datedif, dem so ngay, excel 2007, 2010, 2013, 2003